Medlemmarna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 9 maj kl 18:00 i Försäkringskassans lokaler på söderväg 2 (OBS – på västra sidan om söderväg, samling vid cykelstället).

Dagordning samt årsredovisning har kommit med posten.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.